Брой: 1

17.10.2022

Отчитане на естествени фири в Плюс Минус

Според чл. 1 от НАРЕДБА № 13а-10403 естествената фира е количествено намаление на теглото и обема на материалните запаси при съхраняване, продажба, подготовка за продажба, разпределяне и транспорт, …

Научете повече