Брой: 1

05.09.2022

Работещ пенсионер и здравно осигуряване

Лице, на което е отпусната пенсия (независимо от нейния вид) работещо по трудов договор, по договор за управление и контрол, като държавен служител и др., подлежи на задължително обществено и здравно …

Научете повече