Брой: 2

22.04.2024

Работа с ценови правила

В ERP система Плюс Минус се предлага операцията Ценови правила. Тя е достъпна в модулите Склад, Продажби и POS от Операции/ Ценови правила. С нея може да се дефинира ценовата политика на фирмата чрез …

Научете повече

01.02.2023

Документиране на продажбите при режим касова отчетност на ДДС

Документиране на продажбите при режим касова отчетност на ДДС Режимът за касова отчетност на ДДС е регламентиран в Закона за данъка върху добавената стойност и в правилника за прилагането му. Условия …

Научете повече