Брой: 1

16.08.2023

Полагаем отпуск

Съгласно чл. 155, ал.1 КТ всеки работник има право на платен годишен отпуск. Размерът на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни годишно. Някои категории работници и служители в …

Научете повече