Брой: 1

24.04.2023

Стоки с повече от една мерна единица

В практиката се налага работа със стоки, които имат повече от една мерна единица. Такива стоки може да са например плат, който се измерва в кв.м и в брой топове, лекарства, които се продават като …

Научете повече