Брой: 7

22.07.2019

Плюс Минус 7

Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че на 01.10.2019 година се прекратява поддръжката на програмен продукт Плюс Минус версия 6. Програмният продукт, който вече ще се поддържа е Плюс Минус версия 7. Той …

Научете повече

22.06.2015

Дистанционни продажби на стоки към данъчно незадължени лица в страни от ЕС

В практиката често възникват въпроси как следва да се отчитат доставките на стоки, когато са към данъчно незадължени лица (вкл. физически лица) в държави членки от ЕС и в кои случаи доставките могат …

Научете повече

28.11.2012

Плюс Минус – версия 6.9998 - 11.2012

Софтуер за заплати В образец УП - 2 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН и извеждане на документа за всички видове осигурени. В образец УП - 3 е разработена възможност за …

Научете повече