Брой: 1

23.01.2023

Добавка за платен отпуск по чл. 21 от НСОРЗ

За времето на платения годишен отпуск работодателят изплаща на служителя определено възнаграждение. Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда то се определя от полученото среднодневно брутно трудово …

Научете повече