Брой: 3

20.03.2024

Видове платен отпуск и кога се използват

В софтуер за заплати Плюс Минус са добавени някои от видовете платен отпуск по Кодекса на труда. Те се избират от екран Отсъствия в програмата. Заложените видове платен отпуск, които могат да бъдат …

Научете повече

16.08.2023

Полагаем отпуск

Съгласно чл. 155, ал.1 КТ всеки работник има право на платен годишен отпуск. Размерът на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни годишно. Някои категории работници и служители в …

Научете повече

23.01.2023

Добавка за платен отпуск по чл. 21 от НСОРЗ

За времето на платения годишен отпуск работодателят изплаща на служителя определено възнаграждение. Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда то се определя от полученото среднодневно брутно трудово …

Научете повече