Брой: 1

01.04.2024

Осигуряване на лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове

Лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове са физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и се облагат с алтернативен данък по Закона за данъците …

Научете повече