Брой: 1

07.08.2023

Документиране на доставка на услуги по чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС в Плюс Минус

Документиране на доставка на услуги по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС в Плюс Минус В общия случай при облагаема доставка на стоки и / или услуги, данъкът е изискуем от доставчика по сделката, но …

Научете повече