Брой: 1

06.10.2023

Документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от …

Научете повече