Брой: 1

19.04.2023

Кога се подава приложение с код Заличаване в НОИ

При представянето на данните с удостоверения, приложения № 9, 10 и 11 се контролират така наречените основни параметри, свързани с определяне правото на парично обезщетение. Ако се допусне грешка при …

Научете повече