Брой: 1

29.11.2023

Неявяване на работа при обявено бедствено положение

Трудовото законодателство допуска два варианта за компенсиране на трудово възнаграждение, ако служителят не е полагал труд , поради настъпило бедствие. Работещите, които не могат да се явят на работа, …

Научете повече