Брой: 1

28.07.2023

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС от 27.06.2023г.

Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност от 27.06.2023г. В Държавен вестник бр. 55 от 27.06.2023 са публикувани промени в Правилника за прилагане на Закона за …

Научете повече