Брой: 1

31.07.2023

Корекция на данъчната основа по доставки, вземанията по които са станали несъбираеми

Според чл. 126а, ал. 2 ЗДДС вземането по доставка се счита за несъбираемо, когато настъпи едно от следните обстоятелства: изтичане на три години за вземане с тригодишен давностен срок или на пет …

Научете повече