Брой: 1

11.10.2023

Здравно осигуряване за периоди на неплатен отпуск

Правото за ползване на неплатен отпуск е регламентирано в Кодекса на труда (КТ) – чл. 160, чл. 167а, чл. 170, а. 2 и 3, чл. 171 и др. За периодите на неплатен отпуск здравноосигурителните вноски се …

Научете повече