Брой: 1

05.02.2024

Необлагаеми доходи по трудови правоотношения подлежащи на деклариране

В срок до 28.02.2024 г. работодателите са задължени да предоставят в Националната агенция за приходите (НАП) информация за изплатените през 2023 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните …

Научете повече