Брой: 1

01.09.2023

Начисляване и промяна на стаж

Начисляване на стаж При начисляване на Заплати в софтуер за заплати Плюс Минус, ежемесечно се начислява стаж. Автоматичното начисляване на заплати за обработвания месец на всички служители, както и …

Научете повече