Брой: 1

28.02.2024

Промени в Наредба Н-13

В ДВ бр.15 от 20.02.2024г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, …

Научете повече