Брой: 1

24.01.2024

Подаване на Декларация образец 1 и 6 чрез API на НАП

Националната агенция за приходите (НАП) предоставя възможност за автоматизирано подаване на декларации образец 1 и образец 6. Това се осъществява посредством свързаност между системата на НАП и …

Научете повече