Брой: 1

10.02.2023

Минимална работна заплата и минимален осигурителен доход

Промени от 01.01.2023 г. В ДВ бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвано ПМС № 497 от 29.12.2022 г. и считано от 01.01.2023 г. месечният размер на минималната работна заплата е променен на 780 лв. , а …

Научете повече