Брой: 11

29.04.2024

Длъжностна характеристика

Длъжностната характеристика е вътрешен документ, в който се уреждат правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се …

Научете повече

24.04.2024

Обучение и преквалифициране на персонала

Обучението на персонала е неизменен процес на придобиване на знания от служителите, усвояване на нови умения и методи на работа. Както на новопостъпили служители, така и на настоящи, които се нуждаят …

Научете повече

18.12.2023

Нарушения на трудовата дисциплина

Съгл. Чл. 186. от Кодексът на труда (КТ) Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания …

Научете повече