Брой: 1

09.02.2024

Корекция на подадената информация със справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ

В практиката често възникват въпроси относно извършването на корекции или допълнения в подадените данни в Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, при установяване на пропуски или грешки от страна на …

Научете повече