Брой: 1

07.02.2024

Корекция на подадената информация със справката по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

В практиката често възникват въпроси относно това какви са възможностите за извършването на корекции или допълнения в подадените данни в Справка по чл. 73, ал. 1, при установяване на пропуски или …

Научете повече