Брой: 1

22.02.2023

Работа с консигнации и Плюс Минус

Често в практиката се налага работа с консигнации. При консигнация, собственик на стоки (консигнант) предоставя стоки на консигнатор, като консигнаторът трябва да организира пласмента / продажбата на …

Научете повече