Брой: 1

01.09.2022

Компенсации за гориво

С промени в ЗДБРБ за 2022г, публикувани в ДВ 52 / 05.07.2022, се определя предоставяне на компенсации за гориво в размер на 0.25лв/л. Компенсацията се предоставя на крайните потребители от крайните …

Научете повече