Брой: 1

02.02.2023

Работа с Интрастат и Плюс Минус

Задължение за подаване на Интрастат декларации имат всички регистрирани по ЗДДС лица, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки в годишен обем над праговете за деклариране, определени със …

Научете повече