Брой: 1

14.02.2024

Инструктаж на работниците и служителите

Законът за здравословни и безопасни условия на труд поставя информирането, инструктирането и обучението на работниците като част от мерките за стимулиране подобренията на безопасността и здравето при …

Научете повече