Брой: 1

16.10.2023

Импорт на данни за изплатените доходи в Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

В софтуер за заплати Плюс Минус е разработена възможност за импортиране на данни в Част ІІ Данни за изплатените доходи на Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. За целта е необходимо предварително да бъде …

Научете повече