Брой: 2

11.10.2023

Здравно осигуряване за периоди на неплатен отпуск

Правото за ползване на неплатен отпуск е регламентирано в Кодекса на труда (КТ) – чл. 160, чл. 167а, чл. 170, а. 2 и 3, чл. 171 и др. За периодите на неплатен отпуск здравноосигурителните вноски се …

Научете повече

05.09.2022

Работещ пенсионер и здравно осигуряване

Лице, на което е отпусната пенсия (независимо от нейния вид) работещо по трудов договор, по договор за управление и контрол, като държавен служител и др., подлежи на задължително обществено и здравно …

Научете повече