Брой: 2

03.01.2024

Промени в Закона за данък върху добавената стойност от 2024 г. В Държавен вестник, брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. …

Научете повече

13.02.2023

Въвеждане на доставки на стоки по приложение № 2 от ЗДДС в Плюс Минус

В общия случай при облагаема доставка на стоки и / или услуги, данъкът е изискуем от доставчика по сделката и следва да бъде внесен в предвидените от ЗДДС срокове. Това правило не важи в пълна степен …

Научете повече