Брой: 113

16.06.2020

Компенсацията 60 / 40 и отразяването и в Плюс Минус

С § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше приета мярка 60 / 40 за компенсиране на предприятията, засегнати от …

Научете повече

16.05.2020

Промени в Кодекс на труда във връзка с извънредното положение и отразяването им в Плюс Минус

Във връзка с обявеното извънредното положение в сила от 13.03.2020 бяха приетите редица промени в Кодекса на труда. Основни промени: Преустановяване на работа Съгласно чл. 120в от КТ при обявено …

Научете повече

28.04.2020

Клониране и копиране на служител

В програма ПЛЮС МИНУС е добавена опция за копиране на картон на служител. Клониране или копиране на служител се стартира от Операции / Клониране или копиране на служител в модул Заплати. За …

Научете повече