Брой: 3

10.09.2016

Някои особени случаи при въвеждане на данните от болничните листи в Приложение 9

Правоотношението или осигуряването на лицето е прекратено през периода по болничния лист. В точка 7. Считано от ………. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено се …

Научете повече

15.04.2014

Коригиране/Заличаване на Декларация Образец 6

В саѝта на НАП е поместен актуализиран наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. Бихме …

Научете повече

16.08.2011

Пенсионер работещ на ГД /Граждански договор/

Има ли право пенсионер да сключва ГД /граждански договор/? Какви осигуровки се дължат за тези лица и дължат ли се изобщо? Как се попълват и водят тези лица в софтуер за заплати Плюс Минус? Няма …

Научете повече