Брой: 1

22.11.2023

Закупуване на осигурителен стаж и ползване на данъчно облекчение за направените вноски

Осигурителен стаж е времето, през което лицата са работили при пълно работно време и са внесени осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за …

Научете повече