Брой: 1

26.04.2024

Работа с дълготрайни материални активи

Определение за дълготраен материален актив Според националните счетоводни стандарти ДМА (дълготраен материален актив) е актив с натурална-веществена форма, който се използва за дейността на …

Научете повече