Брой: 1

18.03.2024

Дуална система на обучение

Съгласно чл. 106, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното образование и обучение една от формите за обучение на учениците е обучението чрез работа (дуалната система на обучение). Тази форма на …

Научете повече