Брой: 1

13.02.2023

Въвеждане на доставки на стоки по приложение № 2 от ЗДДС в Плюс Минус

В общия случай при облагаема доставка на стоки и / или услуги, данъкът е изискуем от доставчика по сделката и следва да бъде внесен в предвидените от ЗДДС срокове. Това правило не важи в пълна степен …

Научете повече