Брой: 2

18.09.2023

Корекция и заличаване на уведомление по чл.62 ал.5 при грешно подадени данни

При подаване на грешно уведомление за сключване, промяна или прекратяване на трудов договор след да бъдат подадени верни данни. Кога се подава корекция на уведомление? При подаване на корекция на …

Научете повече

15.09.2023

ДУК - правна формулировка и въвеждане в Плюс Минус

Договорът за управление и контрол се сключва в писмена форма от името на дружеството. С този договор дружеството урежда отношенията си с управителя. Съдържанието на ДУК не е изрично предвидено в …

Научете повече