Брой: 1

18.12.2023

Нарушения на трудовата дисциплина

Съгл. Чл. 186. от Кодексът на труда (КТ) Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания …

Научете повече