Брой: 1

01.12.2023

Деклариране на касова наличност в Плюс Минус

В Държавен вестник бр.66 от 01.08.2023г. е обнародвана промяна в Закона за данъка върху добавената стойност , с която се в чл.123 се създава ал.10, според която: Когато в края на календарно тримесечие …

Научете повече