Брой: 1

04.10.2023

Нови приложения в Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО

Във връзка с промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е направена промяна в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) и са добавени два нови …

Научете повече