Брой: 3

02.02.2023

Работа с Интрастат и Плюс Минус

Задължение за подаване на Интрастат декларации имат всички регистрирани по ЗДДС лица, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки в годишен обем над праговете за деклариране, определени със …

Научете повече

01.02.2023

Документиране на продажбите при режим касова отчетност на ДДС

Документиране на продажбите при режим касова отчетност на ДДС Режимът за касова отчетност на ДДС е регламентиран в Закона за данъка върху добавената стойност и в правилника за прилагането му. Условия …

Научете повече

31.01.2023

Документиране на покупките при режим касова отчетност на ДДС

Документирането на покупките Документирането се извършва при: покупка на стоки и услуги от лице, което прилага режим Касова отчетност от доставчик, който също прилага специалния режим; покупка на …

Научете повече