Брой: 1

28.11.2023

Данъчни облекчения за деца за 2023г.

С § 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66/01.08.2023 г.) са приети данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Размера на данъчните облекчения …

Научете повече