Брой: 1

03.01.2024

Промени в Закона за данък върху добавената стойност от 2024 г. В Държавен вестник, брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. …

Научете повече