Брой: 1

09.10.2023

Импортиране на графици при работа на смени

Реда и правилата за определяне на работното време и почивките при работа по трудово правоотношение са регламентирани в Кодекса на труда, Наредба за работното време, почивките и отпуските, Наредба за …

Научете повече