Брой: 1

12.01.2024

Сътрудничество и комуникация при внедряване на ERP софтуер

За успешното внедряване на новия ERP софтуер всички участници – от главния изпълнителен директор до крайните потребители – трябва ясно да разберат защо е необходима системата, какво ще прави тя, какви …

Научете повече