Брой: 1

09.08.2023

Важни изменения във връзка с ваучерите за храна

В Закона за корпоративното подоходно облагане се правят изменения във връзка с ваучерите за храна. Обнародвано в ДВ (бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.), със задна дата от 01.01.2023 г. …

Научете повече