Брой: 1

12.02.2024

Подаване на болнични за лица, осигурени на повече от едно правоотношение/основание за осигуряване

За всеки болничен лист осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 9 с данни относно правото на парично …

Научете повече