Брой: 15

06.03.2020

Плюс Минус 7 с промени към 06.03.2020

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 06.03.2020 г. е достъпна за изтегляне. Това е кратък списък на някои от промените в нея: Счетоводен софтуер Бюджетно счетоводство Банка - фиксиране …

Научете повече

24.01.2019

Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

Съгл. чл.211, Параграф 2 от Директива 2006**/112/**ЕО(Директива за ДДС) държавите-членки в случай на внос на стоки от данъчнозадължени лица или определени категории такива, или от лица — платци на …

Научете повече

06.02.2017

ДДС върху безвъзмездно предоставене на хранителни стоки към оператор на хранителна банка

С промените, публикувани в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г., е регламентирано третирането на безвъзмездното …

Научете повече