Брой: 16

24.10.2022

Защо да изберете програмен продукт Плюс Минус и как да поръчате?

В днешни дни, когато технологиите се развиват с непрестанни темпове, добрият софтуер е не просто удобство, а задължителен минимум без който фирмите трудно ще се развиват, конкурират и оцеляват в …

Научете повече

06.03.2020

Плюс Минус 7 с промени към 06.03.2020

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 06.03.2020 г. е достъпна за изтегляне. Това е кратък списък на някои от промените в нея: Счетоводен софтуер Бюджетно счетоводство Банка - фиксиране …

Научете повече

24.01.2019

Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

Съгл. чл.211, Параграф 2 от Директива 2006**/112/**ЕО(Директива за ДДС) държавите-членки в случай на внос на стоки от данъчнозадължени лица или определени категории такива, или от лица — платци на …

Научете повече