Брой: 1

30.11.2023

Анулиране на фактури и известия към тях в счетоводен софтуер Плюс Минус

Съгласно чл. 116 от Закона за данък върху добавената стойност поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и …

Научете повече