Брой: 1

25.04.2011

Eдинен формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност

От 01.04.2011 влиза в сила Eдинния формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност, утвърден със Заповед ЗАМ- …

Научете повече