Брой: 1

14.08.2023

Два модула, които биха подобрили процеса на работа с Плюс Минус 7

Управление на договори и автоматично фактуриране Специализиран модул предназначен за управление на автоматично генериране на фактури към клиенти. Всеки договор се създава индивидуално за всеки клиент. …

Научете повече